Klachtenregeling

Heb je een klacht? Bespreek deze dan eerst met de verloskundige of gynaecoloog die jou begeleidt. Vaak kan er dan al veel opgehelderd en opgelost worden. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de beroepsorganisatie van de verloskundigen of de klachtencommissie van het Spaarne Gasthuis.

Klachtencommissie verloskundigen
Al onze verloskundigen zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-klachtencommissie:

  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • doet uitspraak of je klacht gegrond is
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Klachtencommissie Spaarne Gasthuis
De gynaecologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen en het verplegend personeel van de verloskamers en de kraamafdeling zijn in dienst van Spaarne Gasthuis. Wil je een klacht indienen over de door hen geboden zorg, dan kan dat bij de klachtencommissie van het Spaarne Gasthuis.